Obec Tuhár
Obec Tuhár

Blíži sa termín podania priznania k dani z nehnuteľností

tlačivo

Daňovník podáva priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Vážení občania,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 1. januára 2021 vzniká daňová povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje ( ďalej len „priznanie“) pre daňovníkov, ktorí sa stali vlastníkmi nehnuteľnosti v obci Tuhár v roku 2020alebo u ktorých došlo k zmene. (Napr. druhu pozemku, výmery pozemku, účelu využitia, alebo mu bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, prípadne nadobudol psa pod.)
Priznanie k dani  je potrebné podať do 31. januára 2021.

Tlačivá:

Priznanie k miestnym daniam editovateľné

Poučenie k vyplneniu priznania k dani

Potvrdenie o podaní priznania editovateľné

 

Ministerstvo financií SR - tlačivá k priznania k miestnym daniam

 

Dátum vloženia: 13. 1. 2021 14:12
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 1. 2021 14:34
Autor: Správca Webu

Dátum a čas

Dnes je streda, 23.6.2021, 17:40:43

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom