Obec Tuhár
Obec Tuhár

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 2. 2021

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túla

72,00 EUR podľa zmluvy

Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci

Obec Tuhár

10. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

Zmluva

1 400,00 EUR podľa zmluvy

Ing.Jozef Adamkovič

Obec Tuhár

5. 2. 2021

Dodatok k zmluve č. 197/1995

2

podľa zmluvy

Mepos, s.r.o.

Obec Tuhár

2. 2. 2021

Zmluva o dielo

27/01/2021

200,00 EUR podľa zmluvy

Frederik Fízeľ

Obec Tuhár

2. 2. 2021

Poistná zmluva PZP

1248002381

143,92 EUR podľa zmluvy

Komunálna Poisťovňa

Obec Tuhár

28. 1. 2021

Kúpno predajná zmluva

Zmluva

119,00 EUR stodevätnásť

Peter Malček

Obec Tuhár

28. 1. 2021

Darovacia zmluva

Z/25/2020

podľa zmluvy

Slovenská republika- Najvyšší kontrolný úrad SR

Obec Tuhár

19. 1. 2021

Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Lučenec

Zmluva

nula

Mesto Lučenec

Obec Tuhár

17. 12. 2020

Zmluva o dielo

14/12/2020

podľa zmluvy

SVOMA s.r.o.

Obec Tuhár

3. 12. 2020

Poistná zmluva PZP

1048115487

53,00 EUR podľa zmluvy

Komunálna Poisťovňa

Obec Tuhár

26. 11. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva

podľa zmluvy

Slovenská republika - štatistický úrad SR

Obec Tuhár

13. 11. 2020

Zmluva o spolupráci

32/11/2020

400,00 EUR podľa zmluvy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja , n.o.

Obec Tuhár

13. 11. 2020

Zmluva o spoluúpráci

31/11/2020

400,00 EUR podľa zmluvy

Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja , n.o.

Obec Tuhár

11. 11. 2020

Protokol o prechode majetku v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí

4353/2020/LSR

nula

SR- Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Tuhár

6. 11. 2020

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

Dodatok č.1

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

2. 11. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1477

4 663,00 EUR podľa zmluvy

Ministerstvo financií SR

Obec Tuhár

14. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

6733/2020

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Tuhár

14. 10. 2020

Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu

RA-SNCA/20185771

podľa zmluvy

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Slovenská národná certifikačná autorita

Obec Tuhár

6. 10. 2020

Zmluva č.139/POD-606/20 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci programu obnovy dediny

139/POD-606/20

5 000,00 EUR päťtisíc

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Tuhár

25. 9. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva

40,00 EUR štyridsať

Ing.Renáta Sekeráková

Obec Tuhár

17. 9. 2020

Zmluva o dielo na vypracovanie PD

16/09/2020

podľa zmluvy

Arch a tak,s.r.o

Obec Tuhár

17. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí fianančnej dotácie na rok 2020

398/2020/ODDDO

1 000,00 EUR tisíc

Banskobystrický samosprávny kraj

Obec Tuhár

8. 9. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 2.7.2020

1

6 110,05 EUR podľa zmluvy

GM STAV s.r.o.

Obec Tuhár

3. 9. 2020

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

146336 08U02

28 180,00 EUR podľa zmluvy

Environmentálny fond

Obec Tuhár

17. 8. 2020

Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov v polyfunkčnej budove č.súp.56 v obci Tuhár, uzatvorenej dňa 14.03.2012

Dodatok č.2

podľa zmluvy

Slovenská pošta,a.s.

Obec Tuhár

10. 8. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva

podľa objednávky

Obec Tuhár

Slovak Telekom, a.s.

3. 8. 2020

Zmluva o odbere použiého jedlého oleja

Zmluva

podľa zmluvy

biomarina-biowaste s.r.o.

Obec Tuhár

23. 7. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva

200,00 EUR dvesto

Pavel Môcik

Obec Tuhár

20. 7. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva

podľa zmluvy

Hrnčiar Ján, Matúš Čeman, Ján Čeman, Oľga Aláčová

Obec Tuhár

16. 7. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva

podľa zmluvy

Dibalová Anna, Václav Svorad, Andrej Svorad, Gabriela Kiapešová, Mgr. Anna Žilková, Jozef Aláč, Marta Strmeňová

Obec Tuhár

16. 7. 2020

Kúpna zmluva

Zmluva

podľa zmluvy

Oľga Aláčová rod. Čemanová

Obec Tuhár

13. 7. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej komunikačnej služby o prenajatí zariadenia

1

nula

Slovanet, a.s.

Obec Tuhár

2. 7. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva zo dňa 2.7.2020

podľa zmluvy

GM STAV s.r.o.

Obec Tuhár

29. 6. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

1

podľa zmluvy

Dutech s.r.o.

Obec Tuhár

27. 5. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení

1

podľa zmluvy

Distribúcia SPP

Obec Tuhár

27. 5. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve

podľa zmluvy

Slovak Telekom, a.s.

Obec Tuhár

6. 5. 2020

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škod u právnických osôb

4419014213

podľa zmluvy

Komunálna Poisťovňa

Obec Tuhár

5. 5. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva

podľa zmluvy

Ľubomír Ľupták

Obec Tuhár

17. 4. 2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

8012380320

podľa zmluvy

Distribúcia SPP

Obec Tuhár

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva č.1420 583

1 400,00 EUR ticícštyristo

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Tuhár

1. 4. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

podľa zmluvy

Nemčíková Nina, Kliment Ivan, Klimentová Mária

Obec Tuhár

31. 3. 2020

Zmluva o dodaní tovarov

Zmluva

podľa zmluvy

NetSpace s.r.o.

Obec Tuhár

19. 3. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/09/2019

Dodatok č.2

podľa zmluvy

SVOMA s.r.o.

Obec Tuhár

18. 3. 2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

bezplatný

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

18. 3. 2020

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

bezplatný

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

10. 3. 2020

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie č.09/10/2017

Dodatok č.1

nula

Sport service, s.r.o.

Obec Tuhár

5. 3. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

podľa zmluvy

PROGRANT, s.r.o.

Obec Tuhár

5. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálej služby neverejenému poskytovateľovi

Zmluva

podľa zmluvy

Filantrop. n.o.

Obec Tuhár

28. 2. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb

CG420020300060

180,00 EUR podľa zmluvy

Slovanet, a.s.

Obec Tuhár

28. 2. 2020

Dohoda o započítavaní pohľadávok

dohoda

180,00 EUR podľa zmluvy

Slovanet, a.s.

Obec Tuhár

28. 2. 2020

Nájomná zmluva

D1.4-20200012

podľa zmluvy

Slovanet, a.s.

Obec Tuhár

26. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

PHZ-OPK1-2019-002893

11 264,06 EUR podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Tuhár

19. 2. 2020

Zmluva o Výpožičke

KRHZ-BB-VO-68-020/2020

114 000,00 EUR podľa zmluvy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Tuhár

11. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Z311071X976

15 000,00 EUR podľa zmluvy

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Tuhár

3. 2. 2020

Dodatok k zmluve č. 197/1995

197/1995

podľa zmluvy

Mepos, s.r.o.

Obec Tuhár

24. 1. 2020

Poistná zmluva pre poistenie majetku a zodpovednosti za škoduprávnických osôb

4419014197

426,72 EUR podľa zmluvy

Komunálna Poisťovňa

Obec Tuhár

10. 1. 2020

Zmluva o dielo na realizáciu projektu Rozšírenie kamerového systému v obci Tuhár

Zmluva o dielo

9 290,00 EUR podľa zmluvy

Dutech s.r.o.

Obec Tuhár

9. 1. 2020

Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu

Zmluva

podľa zmluvy

Slovenská Republika, Štátna školská inšepkcia

Obec Tuhár

8. 1. 2020

Poistná zmluva

1048089010

93,91 EUR podľa zmluvy

Komunálna Poisťovňa

Obec Tuhár

19. 12. 2019

Zmluva o komisionálnom predaji skvapalnených uhľovodíckových plynov v tlakových oceľových fľašiach

Zmluva

podľa zmluvy

Probugas a.s.

Obec Tuhár

17. 12. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

podľa zmluvy

GEOFARMA s.r.o.

Obec Tuhár

13. 12. 2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

A6758849

podľa zmluvy

Orange Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

3. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí služieb

48/2019

podľa zmluvy

Insuccor s.r.o.

Obec Tuhár

20. 11. 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.3.2016

Zmluva

podľa zmluvy

R-Staving s.r.o

Obec Tuhár

14. 11. 2019

Mandátna zmluva

Zmluva

podľa zmluvy

LEDAS, s.r.o.

Obec Tuhár

8. 11. 2019

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

25/006/19

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

31. 10. 2019

Zmluva č, 35/BB/2019

Zmluva

7 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Banská Bystrica

Obec Tuhár

25. 10. 2019

Zmluva č. 140243 08U02

140243 08U02

80 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Tuhár

24. 10. 2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

1. 10. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa zmluvy

Ján Stieranka

Obec Tuhár

1. 10. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa zmluvy

Ján Hazucha

Obec Tuhár

25. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

838/2019

8 300,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Tuhár

6. 9. 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/09/2019

1

podľa zmluvy

SVOMA s.r.o.

Obec Tuhár

3. 9. 2019

Zmluva o dielo

03092019

podľa zmluvy

SVOMA s.r.o.

Obec Tuhár

3. 9. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa zmluvy

BRANO s.r.o.

Obec Tuhár

22. 8. 2019

Zmluva o municipálnom úvere -Eurofondy

25/004/19

podľa zmluvy

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Tuhár

15. 8. 2019

Kúpna zmluva

Kúpno predajná zmluva

podľa zmluvy

Jaroslav Kliment

Obec Tuhár

5. 8. 2019

Zmluva o dielo

02/08/2019

podľa zmluvy

PROROZVOJ, s.r.o.

Obec Tuhár

24. 7. 2019

Kúpna zmluva

24/07/2019

podľa zmluvy

Danica Balážová

Obec Tuhár

18. 7. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa zmluvy

SPODSTAV s.r.o.

Obec Tuhár

8. 7. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 24.5.2019 - pozemky

18

Neuvedené

Hrnčiar, Klimentm, Novodomská, Čeman, Fízeľ a Fízeľová

Obec Tuhár

3. 7. 2019

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

v zmluve

Henrich Ravas

Obec Tuhár

20. 6. 2019

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva

0,00 EUR

Humana People to People Slovakia o.z.

Obec Tuhár

10. 6. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 24.5.2019 - pozemky

17

Neuvedené

rodina Čemanová

Obec Tuhár

13. 5. 2019

Zmluva na vykonávanie prác technika PO a BOZP

Zmluva

podľa zmluvy

Igor Šustek, LC-Consulting

Obec Tuhár

13. 5. 2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva

podľa zmluvy

Igor Šustek, LC-Consulting

Obec Tuhár

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 25.2.2021, 19:54:54

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom