Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

►Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.).
►Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností. Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane.
►Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania.
►Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

TLAČIVÁ:

priznanie_komplet_tlacivo.pdf (505.63 kB) účinné od 1.9.2023

Priznanie_komplet_tlacivo editovateľné.pdf (2.21 MB) účinné od 1.9.2023

Poucenie.pdf (404 kB) účinné od 1.9.2023

VZN č. 1-2024 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Tuhár.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 264.84 kB

01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.64 kB) účinné od 1.1.2015

Poučenie_na_vyplnenie_priznania_k_dani_.pdf (250.57 kB) účinné od 1.1.2015

Potvrdenie_o_podani_priznania.pdf (127.08 kB)

VZN č. 2_2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár.pdf (334.89 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2021.pdf (105.42 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2022.PDF (112.63 kB)

Dodatok č. 3 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2023.pdf (188.71 kB)

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.4.2024, 2:25:13

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 10 °C 0 °C
sobota 20. 4. sneženie 8/3 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 10/0 °C
pondelok 22. 4. zamračené 12/0 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR