Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Daň za psa

DAŇ ZA PSA

►Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obce.

►Predmetom dane za psa nie je pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec podľa osobitného predpisu.

►Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Daň za psa je 5,- €/pes/rok. Daň za psa obec vyrubí rozhodnutím. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daň za psa sa uhradí v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo na bankový účet obce.
►Daňovník ohlasuje vznik daňovej povinnosti ihneď pred začatím užívania verejného priestranstva a daň sa platí v hotovosti do pokladne správcu dane.Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, v  ktorom  vznikla  daňová povinnosť.

►Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko majiteľa alebo držiteľa psa, meno, pohlavie, vek psa, rasu,  na vyzvanie správcu dane dokladovať druhy veterinárnych očkovaní.
►Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník do 30 dní písomne alebo ústne nahlási túto udalosť príslušnému správcovi dane.
► Majitelia a držitelia psov sú povinní rešpektovať zákon č.  282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
► Obec Tuhár upozorňuje majiteľov psov na povinnosť  trvale označiť psov implantovateľným transpondérom (mikročipom). Túto povinnosť  ustanovuje § 19 ods. (9) zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
 

TLAČIVÁ:

Prihlásenie psa do evidencie.docx (168.38 kB)

Odhlásenie psa z evidencie.docx (166.47 kB)

VZN č. 2_2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce.pdf (415.18 kB)

Priznanie_komplet_tlacivo editovateľné.pdf (2.21 MB) účinné od 1.9.2023

Poucenie.pdf (404 kB) účinné od 1.9.2023

01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.64 kB) účinné od 1.1.2015

06_priznanie_V-oddiel_pes.pdf (224.01 kB) účinné od 1.1.2015

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.6.2024, 10:05:15

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
oblačno 26 °C 17 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 28/15 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR