Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Osvedčovacia agenda

 

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami upravuje zákon 599/2001 Z.z. Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s účinnosťou od 1. 1. 2002 - §-u 4 ods. 2 písm. p) obec pri výkone samospráv vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Je potrebné upozorniť na skutočnosť , že v danom prípade sa jedná o výkon samosprávnej pôsobnosti obce alebo mesta – t.j. je to originálna kompetencia obce alebo mesta.

Obec vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách, ktoré majú byť použité v rámci Slovenskej republiky. Pre potreby využitia listiny v cudzine je potrebné sa obrátiť na notársky úrad.

OSVEDČOVANIE LISTÍN

Osvedčovanie listín sa vykonáva na základe žiadosti len v úradnej miestnosti obce. Osvedčovaním odpisov a kópií listín obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín pracovník  neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine 
Obec  nevykonáva  osvedčenie:

·         ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

·         ​odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,

·         ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických  informácií katastra nehnuteľností,

·         ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,

·         ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),

·         ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v  českom jazyku.

    

Potrebné doklady: originál listiny (príp. osvedčená kópia) a jej čitateľná čiernobiela kópia

Vybavuje: Mgr. Monika Tušimová
Telefón : 047/4377621
E-mail: obecnyurad@tuhar.sk


Lehota : na počkanie 
Správny poplatok: za osvedčenie listiny za jednu stranu je poplatok 2,00 €, ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu. (položka 2 písm. c) I. časť Všeobecná správa Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch)

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV

Osvedčovanie sa vykonáva na žiadosť v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. 


Potrebné doklady (platné doklady totožnosti) : občiansky preukaz, cestovný doklad, povolenie na pobyt pre cudzinca a listina, na ktorej má byť podpis osvedčený  

Upozornenie:
Obec nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
- osvedčovanie podpisu mimo budovy obecného úradu sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Vybavuje: Mgr. Monika Tušimová
Telefón : 047/4377621
E-mail: obecnyurad@tuhar.sk


Lehota : na počkanie   
Správny poplatok : za osvedčenie jedného podpisu je poplatok 2,00 € ,ktorý zaplatíte v pokladni obecného úradu (položka 3, bod. 1, písm. a) I. časť Všeobecná správa Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch). Pri osvedčení podpisu je možné výšku poplatku zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.

OSLOBODENIE OD SPRÁVNYCH POPLATKOV

Od správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, VÚC a rozpočtové organizácie, Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach , ktoré vykonáva v mene SR, Diplomatický zástupcovia poverení v SR, konzuli z povolania a ďalšie osoby , ktoré podľa medzinárodného práva používajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť. Súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu a exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu. 
Ďalej sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných predpisov :

  • sociálneho zabezpečenia vrátane dôchodkového zabezpečenia, nemocenského  poistenia, štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci
  • priestupkoch
  • slobodnom prístupe k informáciám

TLAČIVÁ:

Čestné prehlásenie.docx (12.53 kB)

Splnomocnenie.docx (12.34 kB)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.7.2024, 12:03:17

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 17 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 24/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 29/17 °C
utorok 23. 7. jasná obloha 30/19 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR