Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Úradná tabuľa

                                                                 

Podľa § 12 ods. 1 Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvolávam
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tuhári ,
ktoré sa bude konať

13. decembra 2023 (streda) o 17,30 hod
v Kultúrnom dome obce Tuhár
Vyvesené: 4. 12. 2023 Dátum zvesenia: 13. 12. 2023
Vyvesené: 14. 5. 2024 Dátum zvesenia: 30. 5. 2024
Výstavba chodníka v obci Tuhár
Vyvesené: 19. 6. 2023 Dátum zvesenia: 3. 7. 2023
Obec Tuhár v zastúpení starostom obce Bc. Petrom Čemanom oznamuje, že dňa 15.05.2023 prijala žiadosť na výrub dreviny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v úplnom znení od Obce Ábelová, Ábelová 95, 985 13 Ábelová, IČO: 00315940
Vyvesené: 17. 5. 2023 Dátum zvesenia: 24. 5. 2023
Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Tomášovce
Vyvesené: 15. 5. 2023 Dátum zvesenia: 23. 5. 2023
Podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení, § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

obchodnú verejnú súťaž

na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy za účelom prevodu nehnuteľného majetku Obce Tuhár
Vyvesené: 17. 2. 2023 Dátum zvesenia: 21. 3. 2023
Obec Tuhár predkladá v súlade s §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie návrh všeobecného záväzného nariadenia.
Vyvesené: 23. 11. 2023 Dátum zvesenia: 13. 12. 2023
Návrh na pripomienkovanie
Vyvesené: 11. 7. 2023 Dátum zvesenia: 18. 10. 2023
Schválený Záverečný účet obce Tuhár za rok 2023
Vyvesené: 9. 4. 2024 Dátum zvesenia: 25. 4. 2024
Zverejnenie návrhu Záverečného účtu obce Tuhár za rok 2023
Vyvesené: 11. 3. 2024 Dátum zvesenia: 27. 3. 2024
Vyvesené: 14. 12. 2023 Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Vyvesené: 12. 12. 2023 Dátum zvesenia: 28. 12. 2023
Obec Tuhár zverejňuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2024-2030
Vyvesené: 24. 11. 2023 Dátum zvesenia: 13. 12. 2023
Vyvesené: 23. 11. 2023 Dátum zvesenia: 13. 12. 2023
Vyvesené: 2. 11. 2023 Dátum zvesenia: 18. 11. 2023
Ján Fízeľ 1956
Vyvesené: 20. 9. 2023 Dátum zvesenia: 6. 10. 2023
Obec Tuhár prijala na svojom zasadnutí dňa 26.07.2023, VZN č.1/2023 o organizácii miestneho referenda.
Vyvesené: 31. 7. 2023 Dátum zvesenia: 16. 8. 2023
Obec Tuhár prijala na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26.07.2023, VZN č.2/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Tuhár
Vyvesené: 31. 7. 2023 Dátum zvesenia: 16. 8. 2023
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa §26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na líniovú stavbu Tuhár - vodovod v k.ú. Tuhár a Divín
Vyvesené: 1. 6. 2023 Dátum zvesenia: 19. 6. 2023
Vyvesené: 9. 5. 2023 Dátum zvesenia: 25. 5. 2023
Zverejnenie návrhu Záverečného účtu obce Tuhár za rok 2022
Vyvesené: 4. 3. 2023 Dátum zvesenia: 20. 3. 2023
Vlastníci a zástupcovia vlastníkov zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Tuhár dňa 14.03.2023 v kultúrnom dome v Budinej
Vyvesené: 1. 3. 2023 Dátum zvesenia: 17. 3. 2023
Schválený Dodatok č.2 k VZN č.2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Tuhár
Vyvesené: 19. 11. 2021 Dátum zvesenia: 5. 12. 2021
Vyvesené: 19. 11. 2021 Dátum zvesenia: 5. 12. 2021
Povolenie na užívanie časti líniovej vodnej stavby Tuhár - vodovod pre stavebníka Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36056006
Vyvesené: 27. 7. 2023 Dátum zvesenia: 12. 8. 2023
Obec Tuhár zverejňuje verejnou vyhláškou Rozhodnutie - povolenie užívania časti líniovej vodnej stavby Tuhár - vodovod, stavebníka/žiadateľa Obec Tuhár, IČO: 00316482
Vyvesené: 27. 7. 2023 Dátum zvesenia: 12. 8. 2023
Obec Tuhár zverejňuje Stavebné povolenie - Výstavba chodníka v obci Tuhár - verejnou vyhláškou podľa §69 ods.2 stavebného zákona v spojení s §26 ods.2 správneho poriadku, na dobu min. 15 dní
Vyvesené: 25. 7. 2023 Dátum zvesenia: 8. 8. 2023

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 26.5.2024, 2:34:00

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 26. 5. 2024
slabý dážď 21 °C 11 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 23/12 °C
utorok 28. 5. slabý dážď 22/11 °C
streda 29. 5. mierny dážď 20/12 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR